Sundhedsstyrelsens anbefalinger

SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger for hjertestartere, der ikke er opsat på sygehuse. Anbefalingerne omfatter hjertestartere opsat i det offentlige rum, private boliger, firmaer med videre. Rapporten retter sig mod offentlige beslutningstagere, borgere, private initiativtagere, producenter og sælgere af hjertestartere.

I rapporten er der udarbejdet 15 henholdsvis hoved- og øvrige anbefalinger inden for: opsætning, registrering, teknologi samt information og uddannelse.

Læs Sundhedsstyrelsens rapport

Sundhedsstyrelsens tjekliste ved køb af hjertestarter

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en tjekliste med anbefalinger til hvilke krav en hjertestarter bør leve op til. Heriblandt om hjertestarteren stemmeguider brugeren gennem processen på dansk og hvor svært det er at udlæse data – men også i forhold til hvilke temperaturer hjertestarteren kan tåle og hvor længe den lader op, før den kan støde.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vs. ZOLL AED Plus hjertestarter
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vs. ZOLL AED Pro hjertestarter

Sundhedsstyrelsen

ZOLL AED hjertestartere efterlever ALLE Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter.

Anbefalinger - Registrér din hjertestarter

Registrér din hjertestarter

På hjertestarter.dk kan du registrere din hjertestarter, så alle kan se, hvor den er placeret. Siden 2010 har landets 1-1-2 centraler haft adgang til systemet, så  de kan henvise til den nærmeste.

Ved at registrere din i Hjertestarter-Netværket  kan du være med til at redde liv. Når du har registreret din hjertestarter på hjertestarter.dk,  bliver den synlig på kortet og tilgængelig for danskerne – også via app’en TrygFonden Hjertestart. Samtidig bliver hjertestarteren synlig for landets AMK-vagtcentraler, så de sundhedsfaglige medarbejdere kan dirigere førstehjælpere til den nærmeste i tilfælde af hjertestop ved opkald til 1-1-2.

Hjertestarter-Netværket indsamler oplysninger om, hvor der findes hjertestartere i Danmark. Oplysninger kan bruges af alle til at orientere sig om, hvor den nærmeste hjertestarter findes. I en akut situations skal man altid ringe 1-1-2.

Regionernes vagtcentraler, politiets alarmcentraler og Københavns brandvæsen modtager hjertestarterdata fra Trygfonden, som står bag Hjertestarter-Netværket, således at de i en akut situation kan henvise til hjertestartere.